Dünya barışına hizmet edecek teknolojiler geliştiriyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN – Savunma sanayiimiz, ana yüklenicisinden, alt yüklenicisine, KOBİ’lerinden, üniversitelerine ve araştırma merkezlerine kadar geniş bir yapıyı içine alan büyük bir ekosisteme sahiptir. Yerli ve millî üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistemimizin, ülkemizi savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğine inancımız tamdır.

Türk savunma sanayii bugün; Başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve millî imkânlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Yerli ve millî ürünlerimiz, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarında başarıyla kullanılmaktadır. Sektörümüz bugün, 3.000’e yakın firması ve 80.000’in üzerinde nitelikli insan kıymeti ile ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden birisidir.

Barışın korunmasında caydırıcılığı sağlayan savunma teknolojileri tüm devletlerin en temel konularından biridir. Savunma sektörümüz de sunduğu teknolojilerle istikrar ve barışın sağlanmasına en büyük girdiyi sağlayan yapılardan biridir. Savunma sektörünün burada barış adına üstlendiği rol ise güç dengesini hizmet ettiği taraf lehine korumak ve yükseltmektir. Türk savunma sanayii; ülkemizin karşı karşıya kalabileceği birçok tehdit karşısında ordumuzun sahip olması gereken yüksek teknolojileri milli olarak üretebilir konumdadır. Savunma sistemlerinin en büyük kaynağı olan bağımsız ve millî bir savunma sanayiini daha ileriye taşımak da en büyük görevimizdir.

Savunma Sanayiimizin Gelişimini Dünya Barışı Eksenine Oturtacağız

Geliştireceğimiz tüm ürünlerde, dünyanın daha barışık, savaşlardan daha uzak olabilmesi için gayret gösteriyoruz ve güvenilir, inanılır sistemlerimiz ile birlikte sadece bunun bir alışveriş, bir satış, teknoloji üzerine yapılan bir pazar olmasının ötesinde sürdürülebilir bir yaşamın, sürdürülebilir ikili-çoklu ilişkilerin oturtulması üzerine kurguluyoruz. Geliştirdiğimiz her bir ürünü, sistemi, platformu dünya barışı için kullanılmak üzere sunuyoruz. Dünya barışına hizmet edecek yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz, gayretle çalışacağız.

Türk savunma sanayiinin son 20 yılda kazandığı yetenek ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle geliştirerek ilerletmeye, birlikte öğrenmeye, birlikte gelişmeye, birlikte başarmaya ve tüm taraflara katkı sağlamaya hazırız. Küresel pazardaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için önümüzdeki dönemde; ortak geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan yaklaşım modelindeki olumlu ve vizyoner bakış açımızı geliştirmeye odaklanacak, katma değerli ihracat ve üretimimiz ile savunma sanayiinin ekonomideki kaldıraç etkisini artırmasını sürdüreceğiz.

Bizler sahip olduğumuz en büyük güç olan genç ve dinamik insan kaynağımızla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan “Küresel Güç Türkiye Vizyonu” ile belirlediğimiz yol haritamızla önümüzdeki 10 yılda savunma sanayii alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x